gryt.se
Gärdesgårdar att bevara
I Gryt finns många bevarade gärdesgårdar av bl.a sten