gryt.se
Frihuggning av ekar
Just nu pågår ett projekt som Valdemarsviks kommun och Länsstyrelsen i Östergötland driver, med att frihugga ekar och till viss mån en del gamla friska tallar ute på Ekön i Gryt. Det innebär att ma…