gryt.se
Vårvandring i vackert väder
Gryts Hembygdsförenings årliga vårvandring, som i år gick på Kättilö.Ett 40-personer mötte upp vid Fyrudden för transport med Tommy Ljungs båtar Kättilö, 10-tal med egen båt, där guiden för dagen E…