gryt.se
Glassbaren helgöppen i Fyrudden
Nu är det öppet i glassbaren under lördag och söndag kl 10-15