gryt.se
Begränsad tillgänglighet till kaj vid Fyruddens hamn samt Odalkajen i Valdemarsviken
I samband med EU-projektet Smart Marina har bärigheten av kajen vid Fyrudden och Odalkajen i Valdemarsviken undersökts. Undersökningen har visat att kajerna av säkerhetsskäl inte bör belastas av tu…