gryt.se
Ideellt arbete gav Björkudden en ny gärdesgård
På gammalt traditionellt vis har nu Björkudden fått en ny gärdesgård, genom sitt kunnande har ideella krafter rivit den gamla och byggt upp en ny.