gryt.se
Vilken dag för Vårvandring!
C:a 60 personer deltog i Gryts Hembygdsförenings Vårvandring. I år gick man från Gryts skola, via Fiskarudden till Säterön. Vid Fiskarudden fick vi veta lite om den platsen, berättad för Erik Lundb…