gryt.se
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Nytt projekt har startats angående strandnära lägen. Länsstyrelsen i Östergötland har fått bidrag från Boverket för att ta fram planeringsunderlag som stöd för kommunernas arbete med utpekande av o…