growcampus.nl
Innovatie centraal bij Helicon opleiding Biobased technieken
In de MBO-opleiding Biobased technieken worden studenten opgeleid tot specialist in groene technologie, teelt en duurzaamheid. Studenten worden in een voltijds opleiding op niveau 4 opgeleid onder het motto “van groene reststroom naar duurzaam product”. De opleiding speelt in op de overgang van een fossiele naar een biobased economy. Belangrijk is dat studenten in kansen