growcampus.nl
Scoping sessie Consument en Eiwittransitie
In Nederland is de Green Protein Alliance sinds 2016 actief om de balans tussen plantaardige en dierlijke eiwitten te verschuiven van de huidige 35:65 naar 50:50 in 2030. In de markt zien we de eerste positieve ontwikkelingen. Zo verkochten de Nederlandse supermarkten in 2017 1,6% minder vlees en 1,3% minder zuivel ten opzichte van 2016