growcampus.nl
Bedrijven denken mee over onderzoeksopzet consument en eiwittransitie
De markt van plantaardige eiwitten is aan het veranderen. Ook de consumentenbehoefte verandert. Hoe kunnen partijen daar op inspelen? Namens het consortium Consument en Eiwittransitie bereidt HAS lector Fred van de Velde een onderzoeksvoorstel voor, waarin hij consumentengedrag in relatie tot plantaardige eiwitconsumptie onder de loep wil nemen. Eind februari werd op de Grow Campus