groennieuws.nl
Verjongingskuur voor het Liesbos met kap van duizenden bomen • Groen Nieuws
Bij Groen Nieuws hebben we veel kennis over natuur “aan boort” omdat de hoofdredacteur Guido Sparreboom ooit bij Staatsbosbeheer in dienst is geweest. Staatsbosbeheer beheert veel natuur reservaten en productiebossen in Nederland. 26% van al het bos in Nederland valt...