griyasunnah.com
Ringkasan Tafsir As-Sa’di Kemudahan Memahami Ayat Al-Quran Terjemah Taisir Al-Latif Al-Manan
Judul Buku: Ringkasan Tafsir As-Sa’di, Kemudahan Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an Terjemah: Taisir Al Lathif Al Mannan Fi Khulashah Tafsir Al Qur’an Penulis: Syaikh Abdurrahman bin Na…