griyasunnah.com
Panduan Kurikulum untuk Taman Kanak-kanak Islam, Nurani Mustain
Judul Buku: Panduan Kurikulum untuk Taman Kanak-kanak Islam, Edisi Revisi Penuntun Orang Tua dan Guru Muslim dalam Mendidik Anak Usia Taman Kanak-kanak Penyusun : Nurani Musta’in, S. Psi. Pen…