griyasunnah.com
Mengenal Pokok Keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah Terjemah Syarah Lum’atul I’tiqad
Judul Buku: Mengenal Pokok-pokok Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Terjemah Kitab: Syarh Lum’atil I’tiqaad Penulis: Al-Imam Ibnu Qudamah dan Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahumalla…