griyasunnah.com
Buku Menata Hati Terjemahan Islahul Qulub
Judul Buku: Menata Hati “Sesungguhnya hati itu seperti sehelai bulu di tengah padang yang tandus, yang dibolak-balikan oleh angin yang menerpanya.” Terjemahan Kitab: Ishlahul Qulub Penu…