greg92.pl
Handel dokumentami | Greg92PL
Handel dokumentami i konsekwencje "przebijania numerów". CEPIK 2.0 a pojazdy zabytkowe. Przypadki dublowania numerów identyfikacyjnych pojazdów zabytkowych.