greg92.pl
Wesołe życie studenta:) | Greg92PL
Z dniem 22 lutego otrzymałem status studenta Politechniki Poznańskiej. Wydział Maszyn Roboczych i Transportu na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na poziomie II stopnia oferuje bardzo ciekawą specjalizację - Silniki Spalinowe