graswortels.org
cartoon – intolerant … voor geweld
Do you have ice-cream made from almond milk? —- Ahh… Are you intolerant? Yes… To violence Wereldwijd is ongeveer 70% van de mensen lactose intolerant. Dat wil zeggen dat ze het me…