graswortels.org
vooroordelen: bleke vegetariërs maken groenteprutje
In het aprilnummer 2011 van het Nederlandse maandblad QUEST, staat een artikel over ‘vlees versus vega’. Het behandelt diverse aspecten van vleesproductie, nl. broeikasgassen, omzetting van plantaa…