gorgoda.com
Türk Sanat Müziği » Nedir? » Gorgoda
Klâsik Türk Müziği’nin kökeni Orta Doğu’dur. Eski Mezopotamya ve Eski Mısır kabartmalarında ut, ney, bağlama ya da tambur benzeri müzik aletleri resimlerine rastlanır. İslâm Müziği…