gorgoda.com
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası » Nedir? » Gorgoda
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasal anlaşmazlık ve çatışmalar, Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra da sürdü. Mustafa Kemal’in önderlik ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Anadolu…