gorgoda.com
Su Altı Arkeolojisi Öğretim Üyesi
Yüksek öğretim kurumlarında; sualtından ele geçirilen buluntulardan insanoğlunun denizcilik geçmişi vb. konularında eğitim-öğretim ve kazı çalışmaları yapan, yaptıran; lisans ve lisansüstü uygulama…