gorgoda.com
Saltuklular
Alp Arslan, komutanlarından Ebu’l-Kasım’ı fethettiği Erzurum ve çevresine bey olarak atadı. 1092’den sonra bağımsız bir devlet haline gelen bu beyliğin adı Ebu’l-Kasım’ın torunu İzzeddin Saltuk’tan…