gorgoda.com
Osmanlı Zamanında Nüfus Müdürlüğü » Vatandaşlık » Gorgoda
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Gülhâne Hattı Hümâyûnu ile başlayan yönetimsel düzenlemeler kapsamında, halkın sızlanmasına ve pek çok haksızlıklara neden olan “iltizam usulünün” kaldırılması ve vergi adaletinin…