gorgoda.com
Müellif (Yazar) » Nedir? » Gorgoda
Sosyal, kültürel, ekonomik, edebi ve diğer konularda görev yaptığı yayın organının genel yayın politikası doğrultusunda veya tiyatroda temsil edilmek üzere bilimsel ve edebi yazılar yazan…