gorgoda.com
Mogan Gölü
Mogan gölü çanağı Neojen arazisinde oluşmuş bir tektonik olukta yer alan ve S-N doğrultusunda akışa sahip bulunan İncesu deresi vadisinin Gölbaşı mevkiinin kuzeyinde, doğudan gelen küçük kolların g…