gorgoda.com
Milli Kültür ve Atatürk'ün Milli Kültür Hakkındaki Görüşleri » Nedir? » Gorgoda
Milli kültür nedir? Bir millete kimlik kazandıran, diğer milletlerle arasındaki farkı gösteren, milletin tarihi boyunca oluşturulan maddi ve manevi değerlerin tümüne milli kültür denir. Milli…