gorgoda.com
Kullanıcıdan Gelen Bilgi ve Güvenlik » Nedir? » Gorgoda
Kullanıcıdan Gelen Bilgi ve Güvenlik PHP’ de yazılmış bir uygulamanın en zayıf noktası, dilin kendisinde olan bir sorun değil, yazılan uygulamanın bazı varsayımlara dayanarak güvenliği…