gorgoda.com
Kerbela Olayı
Hz. Ali’nin oğlu ve Şiilerin üçüncü imamı Hz. Hüseyin’in, Emevi halifesi I. Yezid’in ordusu tarafından öldürüldüğü, 680 yılındaki çarpışma. Şiiler bu olay nedeniyle her yıl yas tu…