gorgoda.com
Endüstrileşme » Nedir? » Gorgoda
Endüstrinin gelişmesine bağlı olarak, ekonominin, teknolojinin ve toplumsal koşulların gelişmesine verilen ad. Endüstrinin gelişmesi bu yönleriyle ülke için olumludur. Ama bu aşamada endüstriden kaynaklanabilecek çevre…