gorgoda.com
Darülfünun » Nedir? » Gorgoda
Osmanlı Devleti’nde üniversite kurumuna verilen ad. Sözcük anlamı fen evi olan Dârülfünun, Tanzimat Döneminin batılılaşma çabalarına koşut bir kurum olarak doğdu. İlk kez devlet dairelerine…