gorgoda.com
Dalton Atom Modeli » Nedir? » Gorgoda
Modern atom kuramının doğduğu atom modeli. Bu model kurucusu John Dalton’un adıyla anılır. Dalton’un atoma ilişkin yaklaşımı 1808’de yayımlandı. Dalton, bir elementin bütün atomlarının tümüyle…