gorgoda.com
Arabuluculuğa Teşvikin Zamanlaması » Vatandaşlık » Gorgoda
Arabuluculuğa teşvik, dava dilekçesinin kaydedilmesinden dava sonuçlanıncaya kadar yargılamanın her aşamasında yapılmalıdır. Bununla birlikte en uygun zaman ön inceleme duruşmasıdır. Hukuk tevzi bürosundan mahkeme kalemine…