gorgoda.com
Ahlâk » Dini Bilgiler » Gorgoda
İnsanda yerleşmiş huylar. Hulkun çokluk şeklidir. İyi huyları tamamlamak, iyi ahlâkı dünyâya yaymak için gönderildim. (Hadîs-i şerîf-Câmi’us-sagîr, Künûz-üd-dekâik) İnsanları memnûn etmek için malınız yetmez. Ancak…