gorgoda.com
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Görev ve Yetkileri » Vatandaşlık » Gorgoda
Kurul, mevzuatın yetkili kıldığı hususlarda aşağıda belirtilen görev ve yetkileri kullanır: a) Denetim yapmak, b) Araştırma, inceleme ve soruşturma icra etmek, c) Görev alanına giren…