gorgoda.com
ACİL DURUM MÜDAHALE YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ » Nedir? » Gorgoda
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca; işveren tarafından acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk…