gonzocircus.com
Gonzo (circus) #100: Tien (!) uur lang op de Concertzender | Gonzo (circus) | Muziek.Kunst.Meer.
Sinds 1982 staat de Concertzender garant voor een opmerkelijke en eigenwijze programmering. Veel èchte jazz; een keuze uit de platenkast van de verwoede verzamelaar; historische opnamen; concertopnamen van bekende en (nog) onbekende musici en wervelende wereldmuziek… Muziekstukken worden in hun geheel uitgezonden en niet onderbroken voor reclame. De uitzendingen bestaan uit gevarieerde en verrassende programma’s: …