goltech.pl
Wykonanie audytów ex-post z niezbędnymi badaniami
Co składa sie na audyt powykonawczy ex-post, czy trzeba wykonywać termowizję i test szczelności budynku? Czy wystarczy sam audyt ex-post...?