golferen.no
World Handicap System i Norge først fra 1. mars 2020 - Golferen
Arbeidet med det nye verdensomspennende handicapsystemet kom senere i gang enn opprinnelig planlagt i Europa.Endelig regelbok og teknisk spesifikasjon var ikke klart før utgangen av oktober.