golferen.no
Viktig å pegge opp på den smarte siden av utslaget - Golferen
Bruker du litt tid på å vurdere hvor på tesstedet du bør plassere ballen, kan du unngå mange problemer på golfrunden. SE VIDEO