golferen.no
Ti toppspillere som fortsatt bruker gammelt utstyr - Golferen
Golfprodusentene er ivrige med å få sine nyheter ut i markedet. Men en del tourspillere sverger til en eller flere av sine gamle, trofaste køller. Flere av dem med modeller som er ti år, eller eldre.