golferen.no
Stormen Johanne blåste ned trær på Evje Golfpark - Golferen
Heldigvis var ingen personer i nærheten fredag i 15-tiden da årets første høststorm feide ned trær på hullene 5 og 6 på Moss & Rygge GKs golfbane i Østfold.