golferen.no
Stiklestad tilbyr spennende golfpakke - Golferen
I samarbeid med Stiklestad Hotell tilbyr Stiklestad Golfklubb gunstige golfpakker til besøkende fra fjern og nær. Det å bo godt og spise godt hører med!