golferen.no
Seks damer og seks herrer tatt ut til Team Norway - Golferen
Golfforbundet har tatt ut de profesjonelle utøvere de håper etablerer seg på et høyt internasjonalt nivå. Blant de tolv uttatte savnes ett navn.