golferen.no
Klubbene er endringsvillige. Men forstår de hva det innebærer? - Golferen
Klubbene sier de gjør endringer for å få flere og yngre medlemmer. Men spør sjelden hva som skal til for at en som ikke spiller skal få golf som hobby, konstaterer golfmamma Hilde Halvorsen.