golferen.no
For 50 år siden fikk bare medlemmer av kommunistpartiet spille her - Golferen
Det er underlig å tenke på at i kommunisttiden i dagens Tsjekkia var golf ansett som en så borgerlig dekadent frititdssyssel at bare hard-core kommunister med partitilhørigheten i orden fikk lov til å utøve sporten.