goldtek.vn
Giải pháp giám sát giao thông thông minh dùng camera IP và AI - Giải pháp và thiết bị thông minh chính hãng
Hệ thống giám sát giao thông thông minh: Cung cấp khả năng giám sát, tự động thu thập và xử lý thông tin của các phương tiện chạy qua. Hệ