gmargentona.com
Neteja de la Roca de l’Àngel
El passat 10 de Març es va a ar a treure les pi tades que algu va fer a la Roca de l’À gel i que havie aparegut u s dies e rere. Gracies a l’aju tame t d’Arge to a per proporcio ar- os material i a tots els volu taris i socis de l’e titat, que sempre esta disposats a col.laborar amb les tasques que se’ls dema a, ja sigui de eteja, recollida, co servació, etc. La Roca de l’À gel aba s de la eteja La Roca de l’À gel després de les fei es de eteja