gluya.co.il
רומניה (חלק ג') סיביו
היא הסתכלה עלי מגבוה, התבוננה בשקט ועקבה אחרי צעדיי. בכל מקום שבו הרמתי את מבטי למעלה, פגשתי את עיניה. ביני לביני כיניתי אותה העיר עם העיניים. הוקסמתי מהגגות המשופעים בהם פתחים בצורת עיניים. היופי של סיביו Sibiu הפתיע וכבש אותי. אני מזמינה אתכם להצטרף אלי, לשוטט ברחובותיה הצרים והיפים ולגלות את מכמניה.